Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

stozer pag

I. U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Paga, a prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Zadar nalaže se slijedeće:

 

  1. Na području Grada Paga do 16. travnja 2020. godine odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, manifestacije, sportska natjecanja, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe, vjerska okupljanja i ostali javni skupovi.
  2. Djelatnici Grada Paga, te tvrtki i ustanova u vlasništvu Grada dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavat higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučiti mještanima/strankama s kojima su u komunikaciji.
  3. Nalaže se trgovačkom društvu Čistoća Pag d.o.o. koje upravlja gradskim grobljima, da izda preporuku o obavljanju ukopa pokojnika u krugu obitelji.
   Također se nalaže trgovačkom društvu Čistoća Pag d.o.o. da organizira odvoz kućnog otpada na način da se on obavlja jednom tjedno.
  4. Preporučuje se svim građanima Grada Paga da što je moguće manje koriste usluge Doma zdravlja radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze.
  5. Mole se građani Grada Paga koji su radi poslovnih ili privatnih razloga od 01.ožujka 2020. godine boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu i postupaju po naputku.

Ujedno se mole svi građani da prate upute koje će se davati putem medija, oglasnih ploča, na stanici Grada, objaviti putem Radio Paga i drugim sredstvima informiranja te da se istih maksimalno pridržavaju.


II. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Paga i na oglasnoj ploči Grada.

Odluka WORD - preuzmi

Zapovjednik Stožera CZ Grada Paga

Davor Fabijanić,v.