Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

Stožer civilne zaštite Grada Paga sastao se danas, u subotu, 21. ožujka 2020. godine u 11:00 sati te prenosi sljedeće odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

  • ODLUKA O MJERAMA OGRANIČAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU - pogledaj odluku
  • ODLUKA O PRIVREMENOJ OBUSTAVI JAVNOG PROMETA - pogledaj odluku

Još jednom Stožer civilne zaštite Grada Paga moli sve građane grada Paga da se opridržavaju novih i dosada donesenih mjera, samo vlastitom disciplinom i odgovornošću možemo požuriti vraćanje normalnog, svakodnevnog života u našu zajednicu. Budimo odgovorni.