Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

1200px Croatia Bridge

Sukladno ovlastima donosim hitnu Odluku u ime Stožera civilne zaštite Grada Paga, a po preporuci Načelnika nacionalnog stožera Republike Hrvatske da se na dionici državne ceste D106, lokacija Paški most odmah uvedu pravila nadzora vozila i ljudi ista kao što su temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 21. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-9) kao što je na trajektnoj liniji Prizna – Žigljen.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a provedba i primjena Odluke izvršava se odmah.

Zapovjednik Stožera CZ Grada Paga
Davor Fabijanić