Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

Zbog usuglašavanja s Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 23. ožujka 2020. godine KLASA 810-06/20-01/7 URBROJ 511-01-300-20-14, ukida se Odluka Stožera civilne zaštite Grada Paga od dana 22. ožujka 2020. godine o dostavi i prikupu paketa na Paškom mostu (čl.4 Objave) za koji je bio zadužen ured Crvenog križa u Pagu. Crveni križ Grada Paga i dalje će biti dostupan za hitni transport medicinske opreme i preparata koji se trenutno ne mogu pronaći na području otoka Paga. U ovom slučaju govorimo o hitnom transportu medicinske opreme neophodnoj za život pacijenta. Za organizaciju transporta kontaktirati Crveni Križ Grada Paga dan prije na telefonski broj 023/611-165.