Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

28. ožujka 2020. godine održana je redovna sjednica Stožera civilne zaštite Grada Paga putem video konferencije. Na sjednici su bili prisutni:


1. Davor Fabijanić, predsjednik stožera Civilne zaštite Grada Paga
2. Jure Orlić, zamjenik predsjednika Stožera civilne zaštite Grada Paga
3. Ante Čemeljić, Komunalno društvo Pag
4. Helena Grubišić, Društvo Crvenog križa Pag
5. Ivica Fabijanić, Pag II
6. Branko Potočnjak, Vatrogasna postrojba Pag
7. Željko Blajić, MUP Pag
8. Ante Oštrić, Čistoća Pag
9. Luca Troskot, Služba Hitne pomoći Pag

Utvrđeno je da je na području grada Paga situacija stabilna i nepromijenjena te da nema zaraženih osoba. Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga upoznat je sa radom Stožera te svim zaključcima i odlukama donesenim na Sjednici kao i sa mjerama koje se provode na terenu.

Na sjednici su donesene sljedeći zaključci:
- provode se odluke nacionalnog Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske;
- provodi se ophodnja cijelog područja grada Paga i okolnih naselja Miškovići, Dinjiška, Vlašići, Smokvica, Stara Vas, Vrčići, Gorica, Košljun, Šimuni, Dubrava, Sveti Marko i Sveta Marija;
- ophodnja je organizirana u dvije operativne grupe koje vrše obilazak terena u označenim automobilima sa rotacijom te će provoditi nadzor provođenja mjera i odluka; okupljanja građana na javnim površinama, rad trgovina i sl.
- mole se svi građani koji su zadnjih 10 dana bili na liječenju u Općoj bolnici Zadar i Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu n/m da se radi preventivnih mjera jave svojim obiteljskim liječnicima;
- mole se građani da se pridržavaju mjera, uputa i odluka nacionalnog Stožera civilne zaštite RH i Stožera civilne zaštite Grada Paga te da ostanu kod kuće.

Stožer civilne zaštite Grada Paga