cz
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Gradu Pagu u uredima Gradske uprave neće se primati stranke.
Mole se građani da kontakte s Upravom obavljaju telefonski i putem e maila.


Novosti & Aktualnosti

23 Veljača 2021
U tijeku su radovi sanacije lokalne ceste 63209 Smokvica-Stara Povljana koje izvode Županijske ceste u suradnji sa Gradom Pagom. „Cesta je ...
23 Veljača 2021
U tijeku su radovi postavljanja nove ograde na vrtiću "Paški mališani" u gradu Pagu. Skida se dotrajala željezna ograda koja je postavljena ...
25 Veljača 2021
Temeljem Odluke s 1. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Paga, Turistička zajednica grada Paga raspisuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA FINANCIRANJA DOGAĐANJA U OKVIRU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAGA ZA 2021. GODINU.

Obavijesti

 • JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Grad Pag - komunalni redar

  JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Grad Pag, Upravni

  više informacija
 • 23. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1

  Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2,

  više informacija
 • Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 11.01.2021. godine

  Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ:

  više informacija
 • Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pag

  Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pag - Tekst natječaja

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

Na temelju članka 52. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/09 i 3/13) saziva se 13. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 29. prosinca 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga


D N E V N I R E D
Razmatranje prijedloga:
1.. PRORAČUNA GRADA PAGA za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
1.1. ODLUKE o izvršavanju PRORAĈUNA GRADA PAGA za 2015.godinu,
1.2 PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.god,
1.3. PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu,
1.4. PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2015.godinu,
1.5. PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2015.godinu,
1.6. PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015.godinu,
1.7. PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2015.godinu,
1.8. PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2015.godinu,
1.9. PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2015.godinu
- Vijećnička pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Vjekoslav Šljivo,v.r.

0
0
0
s2smodern