5/2013 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - objava 29. ožujak 2013

 

5/2013 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - objava 29. ožujak 2013

PDF TEKST NATJEČAJA 2013

- lokacije grad Pag -

- lokacija 1 -

- lokacija 2 -

- lokacija 3 -

- lokacija 4 -

- lokacija 5 -

- lokacija 6 -