Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani od 29. travnja 2024. godine do 11. svibnja 2024. godine  podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. Zahtjev za upis predaje se poštom, na adresu: „Dječji vrtić Paški mališani„ Velebitska 6, 23250 Pag s naznakom –prijava za upis

Prijavom za upis roditelji/skrbnici su izričito suglasni da Dječji vrtić Paški mališani može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka upisa u Dječji vrtić Paški mališani sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Zahtjev za upis može se preuzeti sa  Internet stranice Dječjeg vrtića Paški mališani:  ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI

Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja/skrbnika potrebno je priložiti;

 • 1. Rodni list djeteta (preslika, bez obzira na datum izdavanja).
 • 2. Potvrdu o prebivalištu (MUP) ili presliku osobne iskaznice oba roditelja.
 • 3. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja (izdaje poslodavac)
 • 4. Dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti (preslika rješenja, obrtnice)
 • 5. Dokaz o pripadanju navedenim kategorijama prednosti pri upisu (izvadak o radnom stažu HZMO (ne stariji od mjesec dana), potvrda o školovanju roditelja ili valjana isprava, nalaz mišljenja stručne osobe za djecu sa teškoćama u razvoju, rješenje o invalidnosti, rješenje centra za socijalni rad, rješenje o dječjem doplatku).

NAPOMENA: Potvrde o zaposlenju bez priloženog izvatka o radnom stažu HZMO neće se uvažavati.

Prema Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić, prednost pri upisu ima:

 • - dijete s prebivalištem roditelja, skrbnika na području grada Paga                           10 bodova
 • -dijete s prebivalištem roditelja, skrbnika na području drugih JLS sa kojima je potpisan ugovor korištenja                                                                                                                    10 bodova
 •  -dijete s prebivalištem roditelja, skrbnika na području drugih JLS sa kojima nije potpisan ugovor korištenja                                                                                                                      8 bodova
 • - dijete roditelja invalida Domovinskog rata                                                               10 bodova
 • - ako roditelj ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata                            10 bodova
 • - dijete roditelja civilnog invalida                                                                                10 bodova
 • - dijete oba zaposlena roditelja                                                                                     10 bodova
 • - dijete jednog zaposlenog roditelja                                                                               9 bodova
 • - dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem                                              10 bodova
 • - dijete samohranog zaposlenog roditelja                                                                     20 bodova
 • - dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi  10 bodova
 • - dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece                    1 bod za svako malodobno dijete
 • - dijete u godini prije polaska u osnovnu školu                                                                    1 bod
 • - dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu                       1 bod za svako malodobno dijete
 • - dijete oba roditelja, skrbnika na redovnom školovanju                                             10 bodova
 • - dijete jednog roditelja, skrbnika na redovnom školovanju                                          9 bodova
 • - dijete čiji je brat ili sestra već korisnik dječjeg vrtića                                                      2 boda
 • - djeca s teškoćama u razvoju i djeca iz socijalno ugroženih obitelji, uz pravovaljanu dokumentaciju nadležnih službi (nalaz vještačenja, rješenje o kraćem radnom vremenu) ostvaruju direktan upis

Temeljem provedenih prijava za upis djece Komisija za upise utvrđuje prijedlog upisa a prema bodovima navedenim u članku 8, 9, 10, 11, 12, i 13.Pravilnika o upisima i kriterijima za upise u Dječji vrtić Paški mališani. Prijedlog upisa Komisija dostavlja Upravnom vijeću dječjeg vrtića na suglasnost.

REZULTATI PRIJAVA UPISA djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Paški mališani i internetskim stranicama vrtića 21. svibnja 2024. godine, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni dana 03. lipnja  2024. godine.

U objavama upisa bit će navedena šifra i broj ostvarenih bodova, a šifru će svi prijavljeni dobiti putem broja telefona ili mail adrese navedene u zahtjevu za upis.

Za nastavak programa već upisane djece u Dječji vrtić Paški mališani  potrebno je potpisati  zahtjev za nastavak korištenja programa vrtića kroz 2024./2025. pedagošku godinu koji se može preuzeti na Internet stranicama Dječjeg vrtića Paški mališani: Zahtjev za nastavak korištenja programa vrtića kroz 2024./2025. pedagošku godinu

Zahtjev za nastavak korištenja vrtića za 2024./2025. pedagošku godinu predaje se u periodu od 29. travnja  do 11. svibnja  2024. godine putem pošte i/ili na mail adresu:   [email protected] 

Napomena: svi korisnici Dječjeg vrtića Paški mališani za 2024./2025. pedagošku godinu prije početka pohađanja vrtića, danom dolaska u vrtić, dužni su dostaviti  liječničku Potvrdu da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić s dokazom o procijepljenosti djeteta.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti putem telefona 023 600 089 ili na mail adrese  [email protected]   i    [email protected]

Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Paški mališani

Jasna Magaš, predsjednica v.r

Ova obavijest objavljuje se temeljem prethodne Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani  KLASA; 601-02-02/03-24-15 ,  URBROJ; 2198-24-3/03-24-15  donesene dana 26. travnja 2024. godine.

 

0
0
0
s2smodern