Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 8. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 15. studenog 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s početkom u 13,30 sati.

DNEVNI RED - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Odluka o poništenju Oglasa za prijem u službu na radno mjesto “administrativni tajnik“ - PDF odluka

0
0
0
s2smodern

 Oglas za prijem u službu na radno mjesto u djelokrugu poslova administrativne tajnice - PDF dokument

- Upute i obavijesti kandidatima - PDF dokument  objavljeno 02.10.2018

- Poziv na testiranje - PDF dokument objavljeno 12.10.2018

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 7. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 5. rujna 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s početkom u 13,30 sati.
Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I  R E D


Prijedlozi:
1.PROCJENA rizika od velikih nesreća za Grad Pag,
2.PLAN operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području GradaPaga
3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018. godinu
4.1. II Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA PAGA za 2018.godinu i
projekcije za 2019. i 2020.godinu,
4.2. II Izmjena PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu,
5. ODLUKA o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po poslovnom
Računu,
6. ODLUKA o komunalnom doprinosu,
7.ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Proboj,
8. ODLUKA o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
9. ODLUKA o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Grada Paga,
10. Razmatranje UGOVORA UR.br. 15-45/2018 o suradnji na udruženim
marketinškim aktivnostima
-Vijećnička pitanja.

 

 

Gradskog vijeća Grada Paga
Domagoj Vičević,v.r.

0
0
0
s2smodern

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Vodice"-Pag - pogledaj kompletnu obavijest

0
0
0
s2smodern

Obavijest o javnoj raspravi :

  • O Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Paška rebra 3 - zapad - pogledajte
  • O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Prosika-Golija"-Pag - pogledajte
  • O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Bašaca" - pogledajte
0
0
0
s2smodern

 LAG Mentorides je dana 12. lipnja na svojoj službenoj web stranici objavio 1. LAG natječaj za tip operacije 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu na radno mjesto "komunalni redar"

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 6. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 8. lipnja 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s početkom u 13,30 sati.

0
0
0
s2smodern