23/20 - Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/20-30/2; URBROJ: 2198/24-04/01-20-3 ) i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 09. rujna 2020 godine raspisuje:

Javni poziv za jednokratno financiranje programa i projekata javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga za 2020 godinu

Dokumenti:

1. Javni poziv

2. Upute za prijavitelje

Obrazac 1. - obrazac prijave na javni poziv
Obrazac 2. - troškovnik
Obrazac 3. - izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 4. - izjavu o namjenskom trošenju sredstava
Obrazac 5. - za popis priloga

 

- Odluka gradonačelnika o dodjeli jednokratnih financijskih potpora - pdf dokument

Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora - pdf dokument

22/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/20-10/57, URBROJ: 2198/24-04/01-20-5

21/20 - Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/54, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

20/20- Na temelju članka 3. i 7. Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga («Službeni glasnik Grada Paga“ broj 1/19), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga Predmet zakupa je dio poslovnog prostora, u površini od 70 m2, koji se nalazi u Gradu Pagu, na kat.č.br. 12223 k.o. Pag, tzv. «II MAGAZIN», na adresi Prosika bb, ukupne površine 438 m2. - pogledaj natječaj

19/20- Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/25, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  • Natječaj za davanje u zakup javne površine - pogledaj
  • Skica lokacije - pogledaj

18/20 - Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, na radno mjesto „komunalni redar“, objavljen dana 11. svibnja 2020., koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Natječaj dana 11. svibnja 2020. objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

17/20 - Natječaj  dana 11. svibnja 2020. objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Natječaj za radno mjesto-komunalni redar - pogledaj natječaj

16/20 - Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA:363-05/20-50/19, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1, zajedno sa lokacijama .

Odluka o odabiru ponuda pristiglih na Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/14, URBROJ: 2198/24-04/01-20-21 - pogledaj odluku

Odluka o odabiru ponuda pristiglih na Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/9, URBROJ: 2198/24-04/01-20-7 - pogledaj dokument