12 / 2017 -  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - u prizemlju zgrade izgrađene na kat.čest. 15443 k.o. Pag,na adresi Vela ulica 12, ukupne površine 23 m2. - PDF dokument

11/ 2017 - Natječaj za ZAPOSLENIKA U UREDU LAG-a u Pagu, objavljen na službenim stranicama LAG-a Mentorides 28.lipnja 2017.

10/2017 - Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti -  radno mjesto "komunalni redar" - PDF dokument

8/2017 - Oglas za prijam u službu na radno mjesto - komunalni redar - PDF dokument

7/2017. JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstane ceste u Košljunu k.o. Pag - PDF dokument

6/2017. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga ("Prosika" ) - PDF dokument

5/2017. Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - PDF dokument

4/2017 - Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Grada Paga u 2017.godini - PDF

  • Obrazac 1 - PDF
  • Obrazac 2 - PDF
  • Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Paga - PDF

 

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u području odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Grada Paga za 2017. godinu.

3/2017. - Oglas za prijem u službu na radno mjesto viši stručni suradnik - "samostalni upravni referent za prostorno uređenje" - PDF dokumenta