Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA:  363-05/22-50/38, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1 - pogledaj natječaj

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrgu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/22-50/28, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1

Poziv na testiranje kandidata u svrhu provjere znanja i sposobnosti - pogledaj dokument

Oglas za prijem u službu - komunalni redar - pogledaj dokument

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu Komunalni redar - pogledaj natječaj

  • Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti (objava 16/03/2022) - pogledaj

      Grad Pag je objavio Javni poziv za predlaganje programa i projekta javnih potreba koje će na području Grada Paga u 2022. godini provoditi Vjerske zajednice.
 
Predmet ovog  Javnog poziva je  predlaganje  programa i projekta javnih potreba koje će na području Grada Paga u 2022. godini  provoditi Vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: javni poziv) , a koje će se temeljem objavljenih kriterija odabrati za financiranje/sufinanciranje iz proračuna Grada Paga za 2022 godinu, a koji se odnose na jedno od sljedećih  područja:

  • Obnova, izgradnja ili opremanje  sakralnih objekata

Prihvatljiv prijavitelji su isključivo:

Vjerske zajednice koje imaju sjedište na području Grada Paga čija je obnova, izgradnja ili opremanje predmet projekta koji se prijavljuje na ovaj Javni poziv. Za financiranje/sufinanciranje programa/projekata koji će se financirati temeljem  ovog Javnog poziva  u proračunu Grada Paga osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  100.000,00 kuna. Javni poziv je objavljen 04.03.2022, a rok za podnošenje prijave programa/projekata je 14.03.2022.g

Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/22-30/1; URBROJ: 2198/24-04/01-2 )  i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 18. veljače 2022. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu - Komunalni redar - pogledaj

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne Novine“ broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 41. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/21) te Odluke Gradskog vijeća Grada Paga (Klasa: 932-01/18-10/87, ur. broj: 2198/24-05/01-18-21, od 16.09.2021.), Gradonačelnik Grada Paga objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - pogledaj natječaj

Natječaj za davanje u zakup uredskog prostora KLASA: 372-03/21-30/20, URBROJ: 2198/24-04/21-21/1

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava KLASA: 363-05/21-50/109, URBROJ: 2198/24-04/01-21-3 - pogledaj natječaj