21/2017 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog postora u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme zimskog karnevala - WORD dokument


20/2017 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - tzv. II. Magazin u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme zimskog karnevala - WORD dokument

19/2017 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Vela ulica 12-PDF dokument

18/2017 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Prosika-PDF dokument

17/2017 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - Vela ulica- PDF dokument

16/2017 - Oglas za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto "viši stručni suradnik/suradnica za pripremu i vođenje projekata" - PDF dokument

15/2017 -Ponovljeni NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pag - PDF dokument

- natječaj je objavljen u Zadarskom listu 7.rujna 2017.

15/2017 - NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pag - PDF dokument

- natječaj objavljen u Zadarskom listu u subotu 29.srpnja 2017.

14/2017 - Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Proboj - PDF dokument

13/2017 - Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - PDF dokument