Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Vašeg Grada.

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 21. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 27.listopada 2020.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg  P. Krešimira IV, s početkom u 10,30 sati.

0
0
0
s2smodern

Javni poziv u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga KLASA: 932-01/20-10/58, URBROJ: 2198/24-04/01-20-2

 

0
0
0
s2smodern

Na mrežnim stranicam Hrvatskih šuma je objavljen Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH za potrebe pašarenja, koji je otvoren do zaključno 28.rujna 2020.g.

Poziv se nalazi na lijevoj strani početne stranice pod poveznicom "Javna nadmetanja"

0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/20-10/57, URBROJ: 2198/24-04/01-20-5

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 20. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 30. srpnja 2020.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 11,00 sati. - pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/54, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 19. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 23. lipnja 2020.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1, s početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu predlažem - Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga - DNEVNI RED -pogledaj

0
0
0
s2smodern

Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020.godine donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori će se održati u nedjelju, 5.srpnja 2020. godine.

Više informacija pročitajte ovdje

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 3. i 7. Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga («Službeni glasnik Grada Paga“ broj 1/19), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga Predmet zakupa je dio poslovnog prostora, u površini od 70 m2, koji se nalazi u Gradu Pagu, na kat.č.br. 12223 k.o. Pag, tzv. «II MAGAZIN», na adresi Prosika bb, ukupne površine 438 m2. - pogledaj natječaj

0
0
0
s2smodern