Odluka o odabiru ponuda pristiglih na Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/9, URBROJ: 2198/24-04/01-20-7 - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Grada Paga.

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) saziva se 18. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA. Obzirom na opće poznatu situaciju vezano za virusnu epidemiju (COVID 19) sjednica će se održati elektroničkim putem. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Odluka o poništenju natječaja

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/20-50/14, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1 te molim da isti danas objavite na web stranici Grada Paga

0
0
0
s2smodern

14/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/18-10/87, URBROJ: 2198/24-04/01-20-14, od 10.03.2020. - pogledaj natječaj

0
0
0
s2smodern

13/20 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na Natječaj za prijam u službu vježbenika u Grad Pag, Upravni odjel za proračun i financije, na radno mjesto „viši stručni suradnik za proračun i financije“, objavljen dana 05. veljače 2020., koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) saziva se 17. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 27. veljače 2020. godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1, s početkom u 11,00 sati.

  • Poziv & Dnevni red sjednice - pogledaj
0
0
0
s2smodern

Javni natječaj za prijem u službu, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gospodarstvo

Natječaj objavljen u Narodnim novinama 19.02.2020

0
0
0
s2smodern