7/2015 - Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti -PDF dokument- objava 12.06.2015

6/2015 - OGLAS za prijem u službu Grad Pag, Ured Grada, na radno mjesto REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I PISMOHRANU - PDF dokument- objava 12.06.2015

5/2015 - OGLAS Za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto: viši stručni suradnik „samostalni upravni referent za komunalnu naknadu“ – 1 izvršitelj - PDF dokument - objava 22.05.2015.

4/2015 - OGLAS Za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto: komunalni redar – 2 izvršitelja - PDF dokument - objava 22.05.2015.

2/2015 - Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - PDF dokument - objava 13.4.2015.

1/2015 - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument - objava 23.1.2015.